לחצו על הכותרות כדי לקרוא את תקצירי ההרצאות:

  • מי הורס את מערכת הבריאות בישראל?
  • למה רפואת השיניים בישראל כל-כך יקרה?
  • כמה זמן לוקח לרופא לבנות וילה מטיפולי שיניים?
  • וכמה זמן עובר בין הווילה למטוס הפרטי?

את התשובות לשאלות אלה ורבות אחרות תוכלו לגלות בהרצאה שלי – אחריה, תביטו על רופא השיניים שלכם אחרת!

בהרצאה נגלה מהם הכוחות שהורסים את מערכת הבריאות? איך זה מכאיב לכיס של כולנו, ולמה ביטוח השיניים היקר עליו אנו משלמים מדי חודש לא יעזור בעת צרה?

מה כדאי לעשות כדי לתקן את המערכת, ומה יכול האזרח מן השורה (או וועד העובדים) לעשות כדי לישון טוב בלילה?

  • איך עוזבים "מקצוע מכניס" בדרך אל הלא-נודע?
  • מה למדתי על "דור המילניום"?
  • איך הפסקתי לפחד ולמדתי לאהוב את חוסר הוודאות?

בן רופא שיניים הוא חלומה של כל אם יהודייה. זהו מקצוע מכניס, שהלימודים לקראתו קשים ותובעניים, והתמורה, לכאורה, שווה זהב. בהרצאה אספר מדוע וכיצד החלטתי, אחרי כמה שנים טובות, לעזוב את המקצוע ואת ההבטחה הכלכלית הגדולה הגלומה בו, ולפתוח בקריירה חלופית. זוהי הרצאה על קריירה, אבטלה, חיפוש עצמי, הצורך בחיים בעלי משמעות – עם טיפים מועילים, סיפורים משעשעים מהאקדמיה ומעולם חיפוש העבודה והרבה הומור.

The new generation of clients – the 20-30-year-old millennials and centennials – are a pure headache for any business, including medical ones. They don't visit the doctor too often, don't buy medical insurance, and suffer of a severe "technologic attention deficite". Meanwhile, their purchasing power increases every year, and thus, their proportion among your clients or patients increases as well. These days, millennials and centennials already possess a third of the world's wealth.
Recent studies have shown that they consider attitude no less important than the product or service itself, and they appraise businesses and service providers in totally different terms than clients of previous generations.
Nevertheless, the millennials and centennials are quite easy to befriend, and once you did – you will gain loyal customers that will gladly come back and even advertise your business for free.
In my lecture, I will present simple, yet effective methods to conquer the hearts and minds of this new generation of clients.

In the past two decades, the internet has become an inseparable part of our lives. Numerous previously employed marketing moves are now redundant, and were replaced by new targeted marketing abilities in the virtual world. The World-Wide-Web allows every one of us to convey his message easily – but most of us don't yet know how it's done. Building a website is not enough – it should be noticed, and for that, one must obey several important rules.
In the lecture I will introduce you to the novel standards of website and social media management, search engine optimization and methods of internet-based branding for the new generation of clients. You will learn the golden rules of social media ethics, and will be able to instantly improve your online presence.

A dentist son is a dream of every Jewish mother. Dental medicine seems to be a fine profession, preceded by long and difficult studies – yet perceived to be fulfilling and very profitable. In my lecture, I will tell the story of how I decided to leave the clinic, after being a clinician for seven long years, and start over.
It is a lecture on career, unemployment, self-search, the need to have a meaning in life – spiced with tips, funny stories from the academia and the world of job search, and a lot of good humor.

"Миллениалы" и "центениалы" – 20-30-летние представители поколений Y и Z – являются настоящей головной болью для любого бизнеса, в том числе и медицинского. Они не любят ходить по врачам, не покупают медицинские страховки и почти поголовно страдают "технологическим дефицитом внимания". В то же время, с каждым годом их покупательная способность растёт, и следовательно, растёт и их процент среди потенциальной аудитории вашей клиники. На сегодняшний день, в руках 20-30-летних уже сосредоточена треть мирового капитала.

Исследования показывают, что отношение медицинского персонала для них не менее важно, чем конечный результат лечения и профессионализм врача – более того, они измеряют нас и наши действия своими мерками, совершенно отличными от предыдущих поколений.

Тем не менее, завоевать их доверие несложно, а завоевав – вы приобретёте верных клиентов, которые с удовольствием будут возвращаться к вам и даже делать вам бесплатную рекламу. В лекции будут представлены простые, и в то же время эффективные методики завоевания сердец и умов нового поколения пациентов.

За последние двадцать лет, интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Многие маркетинговые ходы, предпринимавшиеся нами ранее в реальном мире, устарели, а взамен их появилась масса новых возможностей в мире виртуальном. Интернет позволяет каждому из нас с легкостью донести нашу информацию до масс – так почему же мы до сих пор не научились использовать все его возможности?

Все мы постоянно получаем предложения на постройку сайтов и страничек в Фейсбуке, продвижение нашего сайта в поисковиках, и заманчивые обещания акул интернет-маркетинга. Но просто построить сайт недостаточно – для того, чтоб его заметили и чтоб он начал приносить пользу вам и вашим клиентам, необходимо соблюдать несколько неписанных правил.

Лекция расскажет вам о стандартах постройки интернет-сайтов и страничек в Фейсбуке, и о методах интернет-брендинга, направленного на новое поколение пациентов, буквально живущее в социальных сетях. Вы узнаете золотые правила поведения бизнес-страничек в социальных сетях, и сможете улучшить продвижение вашего бизнеса в интернете.

Spoken languages: English, Hebrew, or Russian

שפות הרצאה: עברית, אנגלית או רוסית

Length: 60-90 minutes

אורך כל הרצאה: 60-90 דקות